આ કારની સફળતા જોઈ મારુતિ સુઝુકીને તાવ આવી ગયો!  માત્ર 1 મહિનામાં WagonRને ધૂળ ચટાડી દીધી

ડિસેમ્બર 2023માં, Tata Motors’ Nexon એ મારુતિના અગ્રણી મોડલ, WagonR અને Balenoને પાછળ છોડીને નવો સેલ્સ નો રેકોર્ડ બનવ્યો છે …

Read more